Postaráme sa o Váš projekt

Zabezpečíme kompletný servis komunikácie a predaja Vašich nehnuteľností

Zabezpečujeme kompletný servis pre developerov a staviteľov

 • celý marketing Vášho projektu je v cene služby podľa zvoleného balíka - t.j. v provízii z predaja nehnuteľnosti môže byť webová stránka, sociálne siete, reklama, propagačné materiály a digitálne média, ako aj predajné a rezervačné zmluvy, online a offline reklama)
 • Vašich klientov dokážeme obslúžiť komplexne - t.j. predajný, právny aj finančný servis, spolupracujeme so všetkými bankami
 • tieto služby sa nastavujú na mieru po vzájomnej dohode s ohľadom na osobný a obchodný plán klienta a vybratý balík služieb, niektoré služby môžu byť dodané tretími stranami

Marketing

 • príprava a tvorba vízie projektu
 • príprava marketingového a
  obchodného plánu projektu
 • grafická príprava a tlač predajných a propagačných materiálov
 • grafická príprava a realizácia online a offline reklamy na základe odsúhlaseného marketingového plánu

Obchodný plán a predaj

 • stanovenie obchodného plánu a plánu realizácie predaja
 • organizácia obhliadok a stretnutí s klientmi v kancelárii ako aj na mieste stavby
 • výber najvhodnejšej nehnuteľnosti podľa požiadaviek a potrieb klienta
 • komunikácia individuálnych riešení pre klientov

Finančné a právne služby

 • príprava všetkých zmlúv potrebných ku realizácii obchodu (rezervačná zmluva, kúpna zmluva, a pod.)
 • zabezpečenie financovania nehnuteľnosti pre klientov
 • zabezpečenie popredajného servisu (kataster a pod.)

"Pri pohľade na ďalšie storočie môžeme povedať, že lídrami sa budú stávať tí, ktorí splnomocnia ďalších." - Bill Gates, Microsoft

Prečo s nami spolupracovať

 • pomáhame našim klientom dosahovať osobné a obchodné ciele
 • používame plne digitalizované a automatizované služby, čo výrazne pomáha šetriť čas a efektívne doručovať obchodné výsledky
 • našim štandardom sú profesionálne pripravené komunikačné nástroje - od bannerov, vizualizácii, fotiek, či pútavého videa až po 3D prehliadky
 • v našom tíme sú odborne vyškolení zamestnanci s vysokou mierou skúseností
 • pravidelným reportingom máte realizáciu Vášho projektu pod dohľadom

Projekt 4 izbových domov Veľké Úľany

Pre projekt výstavby 4 izbových rodinných dvojdomov vo Veľkých Úľanoch sme pripravili komplexnú marketingovú a obchodnú stratégiu, ktorej cieľom je urýchliť predaj voľných domov, ktoré sú v dokončenom, rozostavanom ako aj v plánovanom stave. 

Súčasťou je samostatná webová stránka, sociálne siete ako aj 3D vizualizácie a pútavé prezentačné video.