REALITY | FINANCIE | SPOLU

Broker Consulting, a.s.

Pomáhame ľuďom s istotou zvládať osobné ciele a veľké životné rozhodnutia. Inšpirujeme svojich klientov a spolupracovníkov k rastu a finančnej nezávislosti

400 konzultantov

Sme jedna
z najsilnejších spoločností
na trhu v ČR a SR.

60.000 klientov

Sme dôveryhodný partner
poskytujúci servis viac
ako 60 000 klientom.

69 miliónov eur

Ročný obrat skupiny Broker Consulting
neustále rastie. V roku 2019
dosiahol viac ako 69 mil. EUR.

Čo hovorí Danka Barteková na Broker Consulting?

Názov Broker Consulting, texty Reality Financie Spolu, logá Broker Consulting, Reality Spolu, OK realitné služby a videá z youtube kanálu "Broker Consulting" sú vo vlastníctve spoločnosti Broker Consulting, a.s. so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 651 419, Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4675/B a ich používanie na webovej adrese https://janstaskovic.sk a všetkých jej podstránkach je spoločnosťou odsúhlasené.

Som konateľom spoločnosti STGroup&Co., s.r.o. IČO 51 261 928 so sídlom na Chovateľskej 5, 917 01 v Trnave, registrovanej ako mandatár spoločnosti Broker Consulting, a.s. pre prácu realitného a finančného konzultanta.