Ing. Ján Staškovič

Konateľ STGroup&Co., s.r.o.

Spoznajte ma bližšie


Môj príbeh v skratke

Vzdelanie

Vyštudoval som Športovú Obchodnú akadémiu v Prešove a Ekonomickú univerzitu Bratislava - Podnikovohospodársku fakultu v Košiciach. Počas VŠ som bol aktívnym členom študentskej organizácie AIESEC Slovensko / Košice.

Pracovné skúsenosti

Po štúdiu som sa zamestnal v spoločnosti Procter&Gamble SR, odkiaľ som po takmer 5 rokoch odišiel do Mars SR a neskôr do Philip Morris Slovakia - všetko manažérske pozície. Tieto 3 svetoznáme korporácie ma veľa naučili. V roku 2017 som manažoval developerský projekt Lastovičky v Novej Dedinke.

Súčasnosť

Mojim hobby v posledných 4 rokoch sa stalo remeselné pivo a gastro ako také. Vybudoval som webový portál Živé Pivo (www.zivepivo.sk) a ako konateľ firmy STGroup&Co.,s.r.o. sa venujem marketingovým službám. Aktívne sa venujem foteniu a snažím sa zdokonaľovať vo všetkom, čo robím.