G-CDQ6S3LTE5

Marketingový špecialista

Nový začiatok, nový smer

Moje projekty

Projekt "Byť na pive je výhra"


Webový portál "Živé Pivo"


Správa sociálnych sietí


Magazín

7 zlatých pravidiel finančného plánovania

Každý finančný plán je založený na siedmych zlatých pravidlách finančného plánovania. Tie sú súhrnom elementárnych odporúčaní, ako sa správať k vlastným peniazom, aby váš finančný majetok rástol a bol zabezpečený proti akýmkoľvek nepríjemným situáciám.

Čítajte viac