Marketingový špecialista

„Robme hoci najnepatrnejšiu vec na svete, no robme ju najlepšie.“ Citát T.Baťa

Moje aktuálne projekty a práce

Projekt "Byť na pive je výhra"

Projekt zameraný na propagáciu pivných podnikov formou rôznych súťaží za účelom podpory predaja piva v pandemickom a popandemickom období.

Webový portál "Živé Pivo"

Nezávislý webový portál o remeselnom pive, ktorého cieľom je rast kategórie remeselného piva na Slovensku formou rôznych reklamných činností.

Marketing manažment

Moja bežná pracovná činnosť, ktorá pozostáva z rôznych marketingových aktivít, najmä správy webov a sociálnych sietí vybraných gastro podnikov.

Trnavská 13 - správa soc.sietí a spoluorganizátor

S tímom OZ Trnavská 13 sa podieľam na organizácii projektov Pivný Pochod a Slávnosti piva a jedla a starám sa o rozvoj sociálnych sietí a webovej stránky.

Pivo Bakalář - správa soc.sietí

Pre český tradičný pivovar Bakalář spravujem sociálne siete - Facebook a Instagram. Zároveň pripravujem rôzne grafické podklady pre inzerciu a eventy.

Prengo.sk e-shop

Okrem sociálnych sietí spravujem pre PRENGO craft bistro aj online e-shop, ktorý sa zameriava na predaj pečiva a doplnkového tovaru s rozvozom v Trnave.

Magazín

7 zlatých pravidiel finančného plánovania

Každý finančný plán je založený na siedmych zlatých pravidlách finančného plánovania. Tie sú súhrnom elementárnych odporúčaní, ako sa správať k vlastným peniazom, aby váš finančný majetok rástol a bol zabezpečený proti akýmkoľvek nepríjemným situáciám.

Čítajte viac